elephant_moving.gif (4489 bytes)  SaveElephant.com

41kingkiaew.gif (850 bytes)

Home | News |From the Elephant's back | Contact Us | Guest Book | Link

kingkiaew3.gif (9198 bytes)

   ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อช้าง      พลายกิ่งแก้ว         เพศผู้
เจ้าของ ครูฟื้น ที่อยู่วัดกลาง อ.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
ควาญที่ไปด้วย นายสมพร (ไม่ทราบนามสกุล) นายเหลว (ไม่ทราบนามสกุล)
ปัจจุบันอยู่   เมืองรอคมายเวย์ รัฐอาแจห์ สุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
ข้อมูลการส่งไป ส่งไปในปี พ.ศ.2529 จำนวน 4 เชือก พร้อมควาญ 4 คน

อ้างอิง

"บทบาทประเทศไทย ต่อการอนุรักษ์ช้างป่าเอเซีย โดย มัทนา ศรีกระจ่าง ในหนังสือ
"ช้างป่าเอเซีย" ในประเทศไทย และแนวทางการอนุรักษ์ พิมพ์ที่บริษัทสยามทองกิจ จำกัด
พิมพ์โดยฝ่ายงานอนุรักษ์สัตว์ป่า กองทุนสัตว์โลก"

             กำหนดการทำงาน "ตามพลายกิ่งแก้วกลับบ้าน"
1. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และE-mail กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอินโดนีเซียและประสานงานส่วนราชการ
2. ส่งตัวแทนไปประสานงานส่วนราชการ เกาะสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
3. ประสานงานเอกสารราชการ สรุปแผนการดำเนินการเดินทาง
4. ประสานงานนำช้างจากอาแจห์-ปิราวัล
5. ประสานงานขบวนการ Shipping
6. นำเรือสินธุภูเก็ตไปรับยังเมืองท่าปิราวัล
7. เดินทางโดยเรือสินธุภูเก็ตจากอินโดนีเซีย 2 คืน 1 วัน
8. นำช้างขึ้นฝั่งไทย พักช้าง 1 วัน ที่ท่าเรือภูเก็ต
9. นำช้างจากภูเก็ต-อยุธยา จัดพิธีต้อนรับ
10. พักช้างตรวจสุขภาพ 7 วัน

kingkiaew_logo.gif (1898 bytes)

Bluesq.gif (59 bytes) ประวัติความเป็นมา
Bluesq.gif (59 bytes)
ข้อมูลจำเพาะ
Bluesq.gif (59 bytes)
ที่อยู่ปัจจุบันของพลายกิ่งแก้ว
Bluesq.gif (59 bytes)
กลอนพลายกิ่งแก้ว
Bluesq.gif (59 bytes)
ค่าใช้จ่าย
Bluesq.gif (59 bytes)
ผลการดำเนินงาน
Bluesq.gif (59 bytes)
คณะทำงาน
Bluesq.gif (59 bytes)
กำหนดการเดินทางกลับ
Bluesq.gif (59 bytes)
ร่วมสมทบทุนโครงการพลายกิ่งแก้ว


Home | News |From the Elephant's back | Contact Us | Guest Book | Link
Copyright @ 1999, ToThailand.com