elephant_moving.gif (4489 bytes)  SaveElephant.com

41kingkiaew.gif (850 bytes)

Home | News |From the Elephant's back | Contact Us | Guest Book | Link

kingkiaew3.gif (9198 bytes)

ผลการดำเนินงาน โครงการพาพลายกิ่งแก้วกลับบ้าน.

9-13 กันยายน 2541 ตัวแทนชมรม เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสำรวจเส้นทาง และเตรียมการติดตามช้างไทยจำนวน 6 เชือก ที่ถูกส่งไปโดยองค์การสวนสัตว์กลับประเทศไทย และได้พบช้างไทยอีก 1 เชือก ชื่อพลายกิ่งแก้ว ซึ่งถูกส่งไปก่อนหน้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529. โดยการยืนยันของ Mr. Bambang ผู้ประสานงานศูนย์รอคมายเวย์ เมืองบันดาอาแจ. จังหวัด สุมาตรา(ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้)
27-31 ธันวาคม 2541 ชมรมคชบาลเดินทางไปรับช้างไทย 5 เชือกกลับจากอินโดนีเซีย (ล้มตายไป 1 เชือก) ที่เมืองปิลาวัล. ได้มีการเจรจากับ Mr. Bambang อีกครั้ง เรื่องการขอพลายกิ่งแก้วกลับประเทศไทย โดยมีการผลักดันผ่านทาง ส.ส. ยงยุทธ ติยไพรัช เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย (ดังเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ)
4 เมษายน 2542 เดินทางไป ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ. ชัยภูมิ เพื่อติดตามข้อมูลพลายกิ่งแก้ว จากนายบุญช่วย  พงษ์วิเศษ และนายทองดี พงษ์วิเศษ ควาญช้างซึ่งเคยเดินทางไปอินโดนีเซีย ทราบว่าพลายกิ่งแก้ว เป็นของครูฟื้น (ไม่ทราบนามสกุล) ได้ข้อมูลว่าในครั้งนั้นมีการส่งช้างไปรวม 4 เชือก ดังนี้
     1.พลาย ทองหล่อ
     2.พลาย ทองแดง
     3.พลาย ทองใบ
     4.พลาย กิ่งแก้ว
ช้างทั้งหมดเป็นช้างจากจังหวัดชัยภูมิทั้งสิ้น
6 เมษายน 2542 ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานอนุสัญญา CITES. เพื่อขอทราบข้อมูล และมีการประสานงานไปยังกรมการค้าต่างประเทศ
25 สิงหาคม 2542 ทำจดหมายถึง Mr.Bambang ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมการติดตามพลายกิ่งแก้วกลับ
27 สิงหาคม 2542 ทำหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
7 กันยายน 2542 ประสานงานไปยัง Mr. Bambang และ Mr. Wiluyo ผู้อำนวยการ ศูนย์รอคมายเวย ์ได้รับแจ้งเรื่องจดหมายที่ส่งไปและสภาพความเป็นอยู่ของพลายกิ่งแก้วยังมีชีวิตอยู่
9 ตุลาคม 2542 ทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ
12 ตุลาคม 2542 มีการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามช้างกลับประกอบด้วย
- ชมรมคชบาล
- ส.ส. องอาจ คล้ามไพบูลย์
- มูลนิธิ คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย
- รายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
- สมาคมรามทักษิณ
ณ. สถานการณ์ขณะนี้ ยังไม่สามารถค้นหาเอกสารและข้อมูลการส่งช้างได้ครบถ้วน ยังต้องติดตามข้อมูลต่อไป
14 ตุลาคม 2542 ยื่นหนังสือถึง สมาชิกผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ส.ส. องอาจ คร้ามไพบูลย์) เพื่อขอให้ช่วยเหลือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามนำช้างไทยกลับ
29 ตุลาคม 2542 ทำหนังสือถึงองค์การสวนสัตว์ ขอทราบข้อมูลการส่งช้างไปเมื่อ พ.ศ. 2529
3 พฤศจิกายน 2542 ประสานงานข้อมูลกับกองเอเซียและตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศ
4 พฤศจิกายน 2542 ประชุมคณะทำงาน โครงการพาพลายกิ่งแก้วกลับบ้าน และ กรุงเทพมหานคร
(ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ) ตอบรับเข้ามาเป็นคณะทำงานด้วย
19 พฤศจิกายน 2542 ได้รับคำตอบจากองค์การสวนสัตว์ว่า ไม่พบหลักฐานการส่งไปอินโดนีเซีย และสอบถามหน่วยงานอื่นๆ แล้วไม่พบเช่นกัน
23 พฤศจิกายน 2542 ติดตามความคืบหน้ากับกองเอเซียตะวันออก (คุณณัฐ ภิญโญวัฒนชีพ) และให้ประสานกับทาง DR. WIDODO ได้ทราบจากทางอินโดนีเซียว่า ยินดีจะมอบส่งช้างคืนให้ประเทศไทย ผ่านทางสถานทูตอินโดนีเซีย โดยส่งหนังสือถึง ส.ส. ปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
24 พฤศจิกายน 2542 ได้รับสำเนาหนังสือตอบยินดีส่งมอบช้างคืน ของสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 เลขที่ 061/ DB/ XI/ 99.ถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายก รัฐมนตรี
27 พฤศจิกายน 2542 ยื่นหนังสือถึง ส.ส. ปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอทราบคำตอบและเงื่อนไขจากทางประเทศอินโดนีเซียประสานงานกำนันสุรัตน์ เติมศักดิ์ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องข้อมูลช้าง
30 พฤศจิกายน 2542 ประชุมความคืบหน้าคณะทำงานโครงการฯ กำหนดวันเดินทางเป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2542 ส.ส. ปวีณา ทำหนังสือตอบสถานทูต, ขอตั๋วเครื่องบิน ประสานงานจังหวัดภูเก็ต
ส.ส. องอาจ ประสานงานเรือสินธุภูเก็ต
คุณวิสุทธิ์ ร่วมด้วยช่วยกัน จะประสานงบประมาณและ SPONSOR
ชมรมคชบาล จะตามข้อมูลควาญและเอกสารจากทางจังหวัดชัยภูมิ
1 ธันวาคม 2542 ประสานขอความช่วยเหลือ คุณณัฐ ภิญโญวัฒนชีพ ให้โทรศัพท์ติดต่อยืนยันไปทาง อินโดนีเซีย ยื่นหนังสือถึง ส.ส. ปวีณา หงสกุล ตึกบัญชาการชั้นสาม ทำเนียบรัฐบาล ขอยืนยันค่าใช้จ่าย การนำช้างกลับและกำหนดวัน เดินทางไปรับ 7 ธันวาคม 2542 ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย
8 ธันวาคม 2542 13.30 น.ประชุมร่วมคณะทำงานโครงการองค์การส่วนสัตว์ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล

1. แจ้งให้ทราบถึงหนังสือจากสถานทูตอินโดนีเซีย เลขที่ No.066/DB/XII/99
     ลงวันที่ 8. สาระสำคัญแจ้งรายละเอียดการส่งพลายกิ่งแก้วไปเมื่อ 25th July 1987 ขณะนี้สุขภาพดี การนำกลับประเทศไทย ขณะนี้สถานการณ์ที่เมือง Aeeh ยังไม่สงบดีพอ ขอให้เลื่อนกำหนดการไปก่อน ท่านรัฐมนตรี รับปากจะประสานเร่งให้

2. แจ้งให้ทราบโดยชมรมคชบาลว่า ทางศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ยินดีรับเลี้ยงดู อุปถัมภ์ช้างพลายกิ่งแก้วหลังกลับถึงเมืองไทย

3.   แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเงื่อนไขของเรือสินธุภูเก็ตจะว่างช่วงเวลานี้ ถึง20 ธันวาคม 2542 มิฉะนั้น จะต้องวางแผน การเดินทางไปอินโดนีเซีย หลังเดือนมกราคม 2543

4.   หนังสือตอบจากสถานทูตอินโดนีเซีย ยินดีมอบช้างคืนให้กับรัฐบาลไทย สรุปว่า เจ้าของช้างควรจะเป็นรัฐบาลไทย ในการมอบหมายให้อยู่ในความดูแล ขององค์การสวนสัตว์ การอุปถัมภ์ช้างกิ่งแก้ว ให้ทางจังหวัดสุรินทร์ ประสานกับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

5. ที่ประชุมสรุปพิธีการต้อนรับ ขอให้เป็นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท่านรัฐมนตรีจะมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย

6. แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการติดต่อขบวนการ SHIPPING จากบริษัท SAMUDERA ซึ่งเสนอราคามาที่ 8,000 USD.

ต้นปี 2543

1. ได้ติดตามสถานการณ ์ทางการเมืองในประเทสอินโดนิเซีย พบว่าสถานการณ์ในประเทศไม่สงบ และทางสถานฑูตอินโดนิเซีย ไม่แนะนำให้เดินทางในช่วงนั้นให้รอจนกว่าสถานการณ์สงบและปลอดภัย จึงจะแจ้งให้ทราบ
2. ได้ติดตามโดยทาง ส.ส ปวีณา หงสกุล ติดต่อกับทางรัฐบาลอินโดนิเซีย และได้รับคำยืนยันว่า ยินดีที่จะมอบ พลายกิ่งแก้ว กลับคืนสู่ประเทศไทย แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด ทางประเทศไทยจะต้องจัดหามาเอง
3. ทางชมรมคชบาลและรายการวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกันได้มีความเห็นร่วมกันว่าช้างพลายกิ่งแก้ว ที่จะกลับมาสู่ประเทศไทยนี้ เป็นสมบัติของ คนไทยทั้งชาติ ดังนั้นจึงเปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีความประสงค์ จะสนับสนุนโครงการได้มีส่วนในการดำเนินงานร่วม
กันจึงได้เปิดบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปางกะปิ (สุขุมวิท 45) เลขที่บัญชี 009 - 2 - 54016 - 3 ชื่อ "กองทุนพลายกิ่งแก้ว" ขึ้นเพื่อให้สามารถโอนเงิน
สนับสนุนโครงการนี้ได้
4. ได้รับแจ้งข่าวจากทางสถานฑูตอินโดนิเซีย ว่าสถานการณ์ภายในประเทศดีขึ้นน่าจะดำเนินการ เอาช้างกลับได้แล้ว
5. กำลังติดตามเพื่อพิจารณากำหนดการที่จะนำพลายกิ่งแก้วกลับประเทศไทยโดยเร็ว 

ปัญหาที่เกิดขึ้น

  ปัจจุบันถึงแม้ทางชมรมคชบาลจะพยายามติดตามหาข้อมูลการส่งพลายกิ่งแก้วไป โดยการประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ แล้วก็ตาม ยังไม่สามารถค้นพบหลักฐานและเอกสารสำคัญในการส่งช้างไปแต่ประการใดเลย ด้วยข้อจำกัดในฐานะเป็นองค์กรเอกชน แต่ก็ยังคงพยายามต่อไปโดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก องค์กรต่างๆที่จะเข้ามาร่วมผลักดันให้พลายกิ่งแก้วกลับบ้าน หลังถูกทิ้งและเกือบจะลืมในต่างแดน ในฐานะสัตว์ประจำชาติไทย.

 

kingkiaew_logo.gif (1898 bytes)

Bluesq.gif (59 bytes) ประวัติความเป็นมา
Bluesq.gif (59 bytes)
ข้อมูลจำเพาะ
Bluesq.gif (59 bytes)
ที่อยู่ปัจจุบันของพลายกิ่งแก้ว
Bluesq.gif (59 bytes)
กลอนพลายกิ่งแก้ว
Bluesq.gif (59 bytes)
ค่าใช้จ่าย
Bluesq.gif (59 bytes)
ผลการดำเนินงาน
Bluesq.gif (59 bytes)
คณะทำงาน
Bluesq.gif (59 bytes)
กำหนดการเดินทางกลับ
Bluesq.gif (59 bytes)
ร่วมสมทบทุนโครงการพลายกิ่งแก้ว


Home | News |From the Elephant's back | Contact Us | Guest Book | Link
Copyright @ 1999, ToThailand.com