elephant_moving.gif (4489 bytes)  SaveElephant.com

41kingkiaew.gif (850 bytes)

Home | News |From the Elephant's back | Contact Us | Guest Book | Link

kingkiaew3.gif (9198 bytes)

พลายกิ่งแก้ว

 อนาถจิต อนิจจา น่ารันทด  

ภาพปรากฏ เบื้องหน้า พาทุกข์โข
  โอ้..กิ่งแก้ว พลายตรอม ยืนผอมโซ  ถูกล่ามโซ่ งายาว สีขาวยวง
 ชลเนตร เป็นสาย ร่างกายซูบ    กรามแก้มตูบ รูปคชา น่าเป็นห่วง
สื่อความหมาย ให้คนรู้ ชูส่ายงวง      เพื่อให้ปวง ผู้พบเห็น เป็นสื่อกลาง

        

 ช่วยบอกกล่าว เล่าไป ถึง “ไซเตรด”

 ทุกข์เทวษ ของกุญชร ตอนเหินห่าง
ห้วยหุบเหว พนาไพร ไปทุกทาง        คนนำช้าง คชใช้ เพื่อได้งาน
ทั้งวันคืน ดื่นดึก นึกโหยหา      “กิ่งแก้ว” มา จำพราก จากถิ่นฐาน
ห่างบ้านเกิด เมืองไทย ไปเสียนาน  เพราะคนพาล หวังประโยชน์ เช่นโฉดชน  

                                                          

อยู่สยาม งามงา กายาแกร่ง  

 พลายแข็งแรง ดูโสภา สง่าผล
สมบูรณ์พูน ภักษา ประสาตน   เป็นสุขล้น ครบเครื่อง ดุจเมืองอินทร์
ถูกใบสั่ง ให้นำพา น้ำตาตก    พลายถูกล็อค ข้ามมหา ชลาสินธุ์
 ต้องพลัดพราก ญาติกา และธานินทร์       มาสู่ถิ่น ไกลโข “อินโดนีเซีย”

                                           

ใช้แรงงาน คชมิหยุด ดุจดั่งทาส 

 อาหารขาด พักผ่อนงด อดละเหี่ย
สุดเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า กายาเพลีย         ผอมโซเสีย น่าอนาถ แทบขาดใจ
ยามจะนอน “กิ่งแก้ว” เหงา ไห้เศร้าจิต       ทบทวนคิด คำปู่ย่า เล่าปราศรัย
คชรุ่นทวด เคยรบสู้ ร่วมกู้ภัย                    “ไทย” มีชัย ยืนยง พงศ์เผ่าพันธุ์

           

ตกรุ่นหลาน เหลนหล้า มาเป็นทาส 

ผิดกับญาติ เคยร่วมสู้ ดูพลิกผัน
ยืนก้มหน้า น้ำตานอง ร้องจาบัลย์          ทุกคืนวัน หงอยเหงา แสนเศร้าใจ
 เมื่อประสบ พบคนไทยให้ปลื้มจิต “กิ่งแก้ว” คิด หวนหา พึ่งอาศัย

ฝากวาจา ด้วยนัยนา คชาไทย     

โปรดเห็นใจ “พลายกิ่งแก้ว” แล้วช่วยที

         

อยากกลับสู่ แดนดิน ถิ่นกำเนิด   เมืองพลายเกิด อีกสักครา น่าสุขขี
โอ้สยาม เมืองยิ้มงาม นามธานี ก่อนชีวี คชาดิ้น สูนสิ้นไป
 ยกงวงชู ซูฮกโง้ม โน้มเคารพ   เมื่อพานพบ คนไทยจ๋า อย่าไปไหน
ช่วย “กิ่งแก้ว” เถิดหนา อย่าหนีไกล  อยากกลับไทย เมืองมารดร ก่อนชรา

                                                                                   

ขอท่านช่วย พลายสุดปลื้ม มิลืมได้  

 จะรับใช้ ทดแทนคุณ บุญหนักหนา
หากโชคช่วย ให้หวนหับ กลับพารา  โปรดเมตตา “กิ่งแก้ว” พลาย ได้กลับไทย

                 ……………………………………………………….

ตาหลวง จิ. จีนสุวรรณ 5/8/42

 

kingkiaew_logo.gif (1898 bytes)

Bluesq.gif (59 bytes) ประวัติความเป็นมา
Bluesq.gif (59 bytes)
ข้อมูลจำเพาะ
Bluesq.gif (59 bytes)
ที่อยู่ปัจจุบันของพลายกิ่งแก้ว
Bluesq.gif (59 bytes)
กลอนพลายกิ่งแก้ว
Bluesq.gif (59 bytes)
ค่าใช้จ่าย
Bluesq.gif (59 bytes)
ผลการดำเนินงาน
Bluesq.gif (59 bytes)
คณะทำงาน
Bluesq.gif (59 bytes)
กำหนดการเดินทางกลับ
Bluesq.gif (59 bytes)
ร่วมสมทบทุนโครงการพลายกิ่งแก้ว


Home | News |From the Elephant's back | Contact Us | Guest Book | Link
Copyright @ 1999, ToThailand.com